YTONG Hazır Konut Sistemleri

Ytong konut sistemi, konut üretimini hızlandırmak ve en ekonomik çözümü oluşturmak amacıyla geliştirilen, çelik donatılı olarak üretilmiş taşıyıcı Ytong duvar, döşeme ve çatı elemanlarıyla oluşturulan bir hazır konut sistemidir. Depreme karşı dayanıklılığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile üniversiteler tarafından verilen raporlarla onaylanan Ytong konut sistemi, Deprem Yönetmeliği’ne uygun bir yığma yapı sistemidir.

Uygulama Alanları

Ytong konut sisteminde, şehir ya da kırsal alan fark etmeksizin, her türlü konut ihtiyacına cevap verecek farklı çözümler ve hazır projeler bulunmaktadır. Ytong konut sistemi, malzeme kalitesi ve teknolojisiyle evlerde güven içinde yaşammasını sağlar.

Teknik Özellikler

Yüksek ısı yalıtımına sahip.
Depreme dayanıklı.
Yapının strüktürü A1 sınıfı "hiç yanmaz" Ytong yapı malzemelerinden oluşur.

Kalite Garanti Belgeleri

Depreme karşı dayanıklılığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Üniversiteler tarafından verilen raporlarla onaylanmıştır.